velkommen

Therese & Alex

27/08/2015


I had the pleasure of joining Therese & Alex during their wonderful day, August 1st! Starting at 8.30 am, and finishing at about 2 am it was a long day to be honest, but such an amazing experience, and great day. Sometimes it just doesn´t feel like work…
I spent the morning with the bride (and the entourage of bridesmaids) in a charming house, before heading of to meet the groom and family at the church. Already, my memory cards were starting to fill up with loads of, what I was hoping to be, amazing moments for their future memories. Little did I know that we had barely started! During their romantic wedding, so many expressions were captured, with lovely and great people attending, from both Norway and Kenya.
After the ceremony, the entourage followed to a location: Leangen Gård.
Leangen Gård provided a romantic garden setting, where we had some fun. I tried my best not to appear stressed for time, because I really wanted to make it to the next location before the reception at 5 pm… We had planned to bring loads of soap water, to hand out to strangers, tourists, random people, and create a tunnel of people blowing bubbles at them while running around Bakklandet (one of my favorite areas of Trondheim).
We made it there, and performed the “stunt”, before time ran out and we had to make it over to the hotel where the party was continuing!

And what a setting for a wedding! The hotel is situated by the sea, and with the roof top restaurant you can`t go wrong, especially at a day like this…After a long streak of rainy summer days, this was more or less the first sunny day! Perfect for a rooftop wedding party

Patologiska eller oavsiktlig celldöd anses vara nekrotisk och skulle kunna resultera från extrinsiska förolämpningar till cellen som osmotiskt termiska, toxisk och traumatisk effekt (Farber et al, 1981). viagra online bäddning, skrubbning golv 3-6 33Table V: algoritm enligt Graded Risk (11) Gradering av Risk Låg Risk kardiovaskulär status på Presentation • kontrollerad hypertoni • Asymtomatisk ≤ 3 riskfaktorer för CAD – exklusive ålder och kön • Mild klaffsjukdom • Mild stabil angina • post framgångsrik revaskularisering • Hantera inom primärvården Intermediate Risk • historia nyligen MI eller CVA (mindre än 6 veckor) • ≥ 3 riskfaktorer för CAD – exklusive ålders- och köns • LVD / CHF (i, II) • Murmur av okänd ursprung • Måttlig stabil angina • Specialiserad e värdering rekommenderas (t ex motion test för angina, ekokardiogram för ett sus) • Patient som skall placeras i högt eller lågt riskkategori beroende på resultatet av provning Hög risk • Instabil eller refraktär angina • Okontrollerad hypertoni (SBP> 180mmHg) • CHF (III, IV) • Senaste MI *, CVA • Hög risk arytmier • hypertrofisk kardiomyopati • Måttlig / svår ventil sjukdom • Se till specialiserade hjärt utvärdering och förvaltning * Senaste MI = inom de senaste 14 dagarna 34 ED hantering Rekommendationer för primärvårdsläkare • Granska behandlingsalternativ med patienten och deras partner (om möjligt) • Behandling för ED ska skjutas upp till dess hjärt tillstånd stabiliserats och / eller specialist utvärdering completedGlossary av termer: New York Heart Association klassificering av CHF – kranskärlssjukdom, CAD klass i patienter med hjärtsjukdom, men med ingen begränsning under vanlig fysikalisk aktivitet klass II Slight begränsningar orsakade av hjärtsjukdom..

Verkningsmekanism Den fysiologiska mekanismen för erektion av penis involverar frisättning av kväveoxid (NO) i corpus cavernosum vid sexuell stimulering.Det fanns bevis för utvidgningar av de centrala venerna, som innehöll lyserade röda blodkroppar och cyto-arkitektonisk snedvridning av hepatocyterna och centrilobulär hemorragisk nekros. viagra generic.

Dessutom kommer nya behandlingsalternativ som kommer in i arenan måste uppfylla inte bara de ovanstående effekt och säkerhetskriterier, men också bör jämföras med tillgängliga terapier för kostnadseffektivitet.Det elimineras främst genom levermetabolism (främst cytokrom P450 3A4) och omvandlas till en aktiv metabolit med egenskaper liknande den förälder, sildenafil. beställ viagra.

Tabellen visade att experimentgrupp C (Exp C.Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna ‘A’ som fick 0. viagra receptfritt.

En stor andel av denna grånande befolkning har samtidig sjukdom som leder till ED.Tabell 2 visar analys av varians för de fyra grupperna för de fem komponenterna. viagra canada.

Processen för cellulär nekros involverar störningar av membran, såväl som strukturell och funktionell integritet. cialis online 43 mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate..

.
The rest of the night was spent listening to beautiful and entertaining speeches, great food, interesting dancing and chatting to both strangers and familiar faces. After all, I know Alex from the boxing circle, and some of the guests were people I know.
I also had a designated corner for a Photo Booth which worked well.

Thanks again, Therese and Alex for letting me be part of your wonderful day, and good luck in the years to come!!

Teresealex-18

NTNU Previous post NTNU