PHOKUS

PHOKUS er også teaterfotograf! Her er en samling av ulike forestillings- og teaterfoto fra Nordland teater over årene.

Copyright PHOKUS – John Andre Aasen
Mer fra teaterfotograf på Instagram

Håper på flere oppdrag som teaterfotograf i årene som kommer!