velkommen

s h u tt e r b l o c k

fitness 24/01/2015 2015 – NEW opportunities

My first funshoot in 2015! Stylist Mats Heitmann presented me with an idea late last year, and finally we were able to make it happen! Stian, the model, had his body painted, and all I had to do was contact a local nightclub to get access (Studio 26) Processen för cellulär nekros involverar störningar av …

Uncategorized 16/03/2014 Elisabeth

Here is a series from my shoot with Elisabeth Bolme last week Sexuell rådgivning och utbildning sexuell rådgivning och utbildning (sex terapi, psyko terapi eller äktenskaplig terapi) för enskilda eller par adresser specifika psykologiska eller interpersonella faktorer såsom förhållandet nöd, sexuell prestanda oro, dysfunktionella kommunikationsmönster och komorbida sexuella förhållanden som sannolikt kommer att påverka sexuell …