Fotografering og priser
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål utover det som står beskrevet under de ulike kategorier, eller om du har spesielle ønsker, så skal vi se hva som er mulig!

Alle priser inkluderer etterbehandling og ferdigstilling av bilder.
Jeg bistår også med råd og veiledning i prosessen etter fotografering, slik at du får det resultatet som var ønskelig.
Priser er inkl. mva.

  • Leave a comment